Με γνώμονα τη δραστηριοποίηση και τη διεύρυνση του Δικτύου Συνεργασίας, οι Φορείς Υλοποίησης -ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., ΔΙΑΣΤΑΣΗ και ΑΔΕΠ- διοργάνωσαν μέσα στον Ιούνιο, 2 Εργαστήρια – Workshops στο εξωτερικό:

  • Βιέννη – Αυστρία (10 – 11 Ιουνίου 2014)
  • Βαρκελώνη – Ισπανία (23 – 24 Ιουνίου 2014)

Στόχος των Εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση και επεξεργασία επιτυχημένων πρακτικών από την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος όσον αφορά, κυρίως, στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση των πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

«Επιλογή – Παρουσίαση Βέλτιστης Πρακτικής»
Πέρα από τις πολύ σημαντικές ελληνικές εκπροσωπήσεις, οι φορείς που έλαβαν μέρος στην Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη ήταν, μεταξύ άλλων, η Παιδαγωγική Ακαδημία της Αυστρίας, η Αντιπροσωπεία Βασικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Υπ/μα Βιέννης), καθώς και η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου της Βιέννης (Interface Wien GmbH), η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την κοινωνική ένταξη μεταναστών και την παροχή υποστήριξης σε πρόσφυγες.
Κεντρικός άξονας του Εργαστηρίου αποτέλεσε η «Επιλογή και η Παρουσίαση της Βέλτιστης Πρακτικής», ωστόσο οι συμμετέχοντες προσέγγισαν μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, που αφορούσαν, κυρίως, σε καινοτόμα Σχέδια στους Τομείς της Εκπαίδευσης, στην Ισότητα και τα Δικαιώματα των Πολιτών, καθώς και στους επιμέρους στόχους των Τοπικών Σχεδίων Δράσης.

Ειδικότερα, μέσω του Εργαστηρίου:

  • Προβλήθηκε ο ρόλος και αναδείχθηκε το σημαντικό έργο που επιτελούν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  • Ενισχύθηκε η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Υποστηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων σε τοπικό επίπεδο που αφορούσαν στην εκπαίδευση.

Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

«Εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Δράσης: Η Περίπτωση της Βαρκελώνης»
Το Εργαστήριο στη Βαρκελώνη οργανώθηκε από το φορέα ACATHI, ο οποίος συνιστά μια δυναμική πλατφόρμα εκπροσώπησης των ομάδων πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις.
Με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων και μέσα από τις πολύ εύστοχες παρεμβάσεις τους, αναπτύχθηκε ένας εποικοδο- μητικός διάλογος μεταξύ εκπροσώπων από τον Δήμο της Βαρκελώνης, μεταναστευτικές οργανώσεις, καθώς και τον φορέα υποστήριξης προσφύγων (CEAR).

Ο διάλογος, κατά βάση, αναπτύχθηκε γύρω από τα εξής θέματα:

  • Παρουσίαση των δραστηριοτήτων τoυ Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Βαρκελώνης.
  • Ο ρόλος των Μεταναστευτικών Οργανώσεων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων και η Εμπειρία της Πάτρας.
  • Η ένταξη των Μεταναστριών στο τοπικό πλαίσιο: 2 Εμπειρίες.