Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Ιρλανδία, Αυστρία, Ισπανία, Ρουμανία) και τη θετική ανταπόκριση του κόσμου, πραγματοποιήθηκαν 2 Θεματικά Εργαστήρια στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Πατρέων, όπου αναπτύχθηκαν θέματα που άπτονται της εφαρμογής πολιτικών ένταξης σε τοπικό επίπεδο, της αξιολόγησης τοπικών σχεδίων δράσης, του εντοπισμού και της ανάδειξης καλών πρακτικών.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, διοργανώθηκε στις 27 Ιουνίου 2014, Εργαστήριο Διαβούλευσης – Workshop με θέμα:

«Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Αγίων Αναργύρων – Κα- ματερού, κ. Νικόλαος Παντελιάς.
Μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους, μια πλειάδα σημαντικών ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέδειξαν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

  • Υπηρεσίες & Προγράμματα για την προαγωγή της ενσωμάτωσης των μεταναστών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
  • Η εμπειρία Καλής Πρακτικής από την Αυστρία: από το πρόβλημα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης.
  • Τοπικά Σχέδια Δράσης & Επιχειρηματικότητα των μεταναστών.
  • Οι ανάγκες των μεταναστών και ο ρόλος των μεταναστευτικών οργανώσεων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης.

Τις εργασίες του Workshop συντόνισε ο εμπειρογνώμονας σε θέματα απα- σχόλησης κ. Χαράλαμπος Γραμματικόπουλος.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, διοργανώθηκε στις 30 Ιουνίου 2014, Εργαστήριο Διαβούλευσης με θέμα:
«Αξιολόγηση Ενταξιακών Πολιτικών & Πρακτικών στο Τοπικό Επίπεδο»
Το Εργαστήριο τίμησαν με την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους αξιόλογοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποί- ων η Αντιδήμαρχος Πατρέων και Πρόεδρος του ΣΕΜ Πάτρας, κ. Μαρία Ανδρικοπούλου – Ρούβαλη και οι Αντιδήμαρχοι, κ. Ανδρέας Φίλιας και κ. Θεοχάρης Μασσαράς, ενώ τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΑΔΕΠ Α.Ε., κ. Παναγιώτης Ξυπολιάς.
Το Workshop διαρθρώθηκε σε δύο θεματικές ενότητες που αφορούσαν γενικά στην εφαρμογή Ενταξιακών Πολι- τικών στο τοπικό επίπεδο, αλλά και στην αξιολόγηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης.
Μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και ομιλίες τους, οι συμμετέχοντες εστίασαν σε μια σειρά ζητημάτων που συνοψίζοντας στα εξής:

  • Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Πάτρας: Δράσεις κοινωνικής ένταξης στην πράξη.
  • Τοπικά Σχέδια Δράσης & Επιχειρηματικότητα των μεταναστών.
  • Ο ρόλος των Μεταναστευτικών Οργανώσεων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων. ¢ Αξιολόγηση και αναγνώριση της καλής πρακτικής: Μέθοδοι & Προβλήματα.
  • Ο Αθλητισμός ως εργαλείο ένταξης σε τοπικό επίπεδο.
  • Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των Τοπικών Σχεδίων Δράσης: Η εμπειρία της Βαρκελώνης.
  • Μέθοδοι και οπτικές αξιολόγησης των τοπικών δράσεων.

Τις εργασίες συντόνισε ο Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η κάθε θεματική ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων από τον εμπειρογνώμονα σε θέματα απασχόλησης, κ. Χαράλαμπο Γραμματικόπουλο.